Ingen dyr kom til skade under opptak til denne annonsen.