Oslo kommune. Veterantelefonen

Det er etter hvert mange norske soldater som har kommet hjem til den ensomme krigen. 
Kunde Oslo kommune, helseetaten
Byrå: Itera
AD: Mette Nilsen
Copy: Børge Skråmestø
Prosjektleder: Anne Nyseter Perez

Make-up: Kristin Sollid